VAD VI GÖR...

BYGGBESIKTNING

Våra besiktningsmän hjälper dig med förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning...

Mer om byggbesiktningar...

BYGGLEDNING

Våra byggledare hjälper till så att byggprocessen kan skötas problemfritt och utan hinder...

Mer om byggledning...

INSTALLATIONSSAMORDNARE

Vi hjälper till att minimera störningar och att samordningsinsatser sker i rätt tid för ditt byggprojekt....

Mer om installationssamordnare...

KONTROLLANSVARIG
Kontrollansvarig enl PBL. Vi kontrollerar så att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav...

Mer om kontrollansvarig...

PROJEKTLEDARE

Våra projektledare hjälper dig från idé till färdigt byggprojekt...

Mer om projektledare...

PROJEKTERINGSLEDARE

Vi hjälper dig med projekteringsledare i det skede då byggnadens utformning och funktion påverkas allra mest för byggprojekt...

Mer om projekteringsledare...